Skip to content

Každý z nás je umělec, jen ho objevit

Když se narodíme, nikdo od nás prakticky nic nečeká. Všichni včetně našich prababiček nám předpovídají slavnou budoucnost jako herci, prezidenti nebo kosmonauti. Kdyby to byla pravda, tak by na světě nebyl nikdo jiný, nežli samí herci a kosmonauti. V každém případě je vždy hlavně na nás samotných, jakým směrem se vydáme. Někdo se vydá cestou herce, jiný půjde zkusit politiku a další tíhne být doktorem.

Ke všem těmto profesím je poměrně hodně dlouhá cesta, která má své nástrahy, které musí každý z nás překonávat. I pokud chcete být popelářem, přes cestu jsou Vám kladeny překážky, které rozhodně musíte překonávat. V každém případě je pouze a jenom na nás, čím budeme.

Ten, koho baví v mládí kreslení a celkově tento obor jej může dále rozvíjet po různých talentových soutěžích a pokud bude mít jistou podporu v rodičích, úspěšný cíl je skoro předem zaručený. Jedná se hlavně o jistou motivaci, kterou musíte rozvíjet. Tedy nejprve vaši rodiče a potom vy samotní.

Někdo rád cestuje a poznává cizí země, což se dá vlastně také považovat za jisté umění, které můžeme vykonávat. Najít si správnou cestu, kterou se vydáme je poměrně těžké, nicméně pokud se na tu správnou cestu vydáte, úspěchy jsou předem zaručeny.

Umění jako životní styl

Hned na začátku je poměrně hodně důležité si zmínit a vytyčit co je to umění. Umění je prakticky všechno okolo nás. Jedná se o obrazy, budovy, architekturu a celkově okolní svět, ve kterém žijeme. Jak jsme si říkali, umění může být klidně i cestování a život na venkově v nějaké vesničce v Africe, která je vám neskutečnou inspirací do dalších let, ze kterých budete čerpat.

Nicméně když se řekne umění, drtivá většina lidí si představí malíře, sochaře nebo někoho z těchto oborů, které jsou spíše více známé a hodně propagované. Na druhou stranu jsou to obory, kterým se dnes moc mladých lidí bohužel nevěnuje, jelikož v té době nežili a chtějí spíše moderní umění jako je třeba hudba, zpěv nebo třeba grafika se dá také považovat za jistý druh umění, které člověk sám o sobě může provozovat a to klidně ze svého dětského pokojíčku.

Poměrně hodně důležitá je vlastní motivace. Pokud člověk něco dělá jenom z toho důvodu, že se mu to aktuálně líbí a za další měsíc bude dělat prakticky úplně něco jiného, je to bohužel o ničem a tento proces nedává vůbec smysl. Jedná se hlavně o vnitřní motivaci, která ho musí táhnout k lepším výkonům a dalším věcem, díky kterým se bude zlepšovat.

Zpočátku je hodně důležitá motivace od rodičů, což je to nejlepší, co si můžete přát, jelikož rodiče jsou pro vás největší motivace ve vašem mládí, jakou najdete. Pokud Vás tedy i samotní rodiče podporují a mají stejnou vidinu jako vy, je to rozhodně dobře a danému oboru je potřeba se plně věnovat.

Herni zakon (c) 2015